POLÍTICA DE PRIVACITAT DE NOTES IN CLOUD

Aquesta Política de Privacitat explica com a Notes in Cloud, S.L. (“Nosaltres” i “Notes in Cloud”) tractem les dades de caràcter personal dels visitants i usuaris (“Usuaris”) als llocs web i serveis gestionats per Notes in Cloud, incloent-hi www.notesincloud.com, www.spainsymphonic.com, (d’ara endavant, els “Llocs Web”) i, en particular, com les recopilem, utilitzem i protegim.

Consentiment. L’Usuari consent expressament que les dades de caràcter personal que ens faciliti (a) durant la navegació en un Lloc Web, en particular a través del formulari de registre o contacte (nom, cognoms, adreça electrònica, nom d’usuari, contrasenyes), (b) durant els contactes amb Nosaltres que pogués tenir per correu electrònic o (c) pel mateix ús dels Llocs Web quedaran incorporades en un o més fitxers sota la responsabilitat de Notes in Cloud i seran tractades d’acord amb allò que s’estableix en aquesta Política de Privacitat.

Compromís de Notes in Cloud. Ens comprometem a respectar la privacitat i la confidencialitat de les dades de caràcter personal d’acord amb la normativa aplicable de protecció de dades, en particular per la Llei Orgànica espanyola 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i les seves normes de desenvolupament o aquelles que poguessin substituir-la en el futur.

Finalitats. Les dades de caràcter personal que recollim en els diversos formularis i pàgines dels Llocs Web ens permeten (a) realitzar un seguiment de la relació contractual que té l’Usuari amb nosaltres, (b) la presentació dels nostres serveis, (c) la verificació de contractacions que pugui realitzar l’Usuari amb tercers a través dels Llocs Web, (d) gestionar qualsevol sol·licitud i/o procés de contractació de l’Usuari en tots els seus aspectes i (e) respondre a les persones que es posin en contacte amb Nosaltres, i remetre’ls informació comercial sobre els serveis de Notes in Cloud a través de mitjans electrònics o físics. La finalitat principal de la nostra activitat és la presentació dels nostres serveis (“Serveis”) tal com estan definits als nostres Llocs Web i a les corresponents Condicions d’Ús.

Revelació i/o cessió de dades. No revelarem ni comunicarem les seves dades a tercers, excepte en allò que s’estableix a continuació:

  • En cas de sol·licitar la prestació d’un Servei d’un tercer utilitzant un compte d’usuari creat en un dels nostres Llocs Web (per exemple, el lloguer d’una partitura), podrem comunicar les seves dades a les empreses amb qui contracti el servei en qüestió.
  • Podrem posar les seves dades a la disposició de qualsevol empresa interessada a comprar o que compri Notes in Cloud o una part del seu negoci i, en conseqüència, donar accés a qualsevol auditor nacional o internacional per dur a terme la seva “due diligence”.
  • Posarem les seves dades a disposició de les autoritats administratives i judicials competents conforme la llei aplicable.

Drets de l’interessat. L’Usuari podrà escriure’ns quan ho desitgi per exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició (és a dir, per obtenir detalls sobre la informació personal que en aquell moment tinguem sobre l’Usuari), sol·licitar-ne la rectificació en cas que les dades siguin incorrectes, o la seva eliminació en cas de no estar obligats a conservar-les per imperatiu legal o per raons professionals legítimes. A aquest efecte, dirigeixi’s a l’adreça [email protected], amb referència: PROTECCIÓ DE DADES, adjuntant una fotocòpia del seu D.N.I. o un altre document que permeti la seva identificació.
Manteniment de la Política de Privacitat: Ens reservem el dret d’actualitzar aquesta Política de Privacitat en qualsevol moment. Si decidíssim canviar la nostra política de privacitat, l’informarem a través de comunicació a l’adreça electrònica indicada al seu compte.

Condicions particulars: Certes disposicions d’aquesta Política de Privacitat poden veure’s complementades amb informació addicional i consentiments expressos facilitats per l’usuari en algun dels nostres Llocs Web (per exemple, al servei “yourservinotes.com”).